NGO Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2021 roku.

Nabór do komisji konkursowej
Nabór do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2021 r.

Plan wsparcia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2021
Plan wsparcia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2021

Ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej o planie wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych
Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

NGO Organizacje pozarządowe 25 listopada 2020
NGO na rzecz osób z niepełnosprawnościami
NGO na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Wodna Służba Ratownicza świadczy usługi wspierające niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.

NGO Organizacje pozarządowe 24 listopada 2020
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Wybór oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez organizację pozarządową.