Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2022
Opublikowano 28 grudnia 2021

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu SPORTU na rok 2022.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10 000 zł.

Termin składania ofert ustala się na 12 styczeń 2022 r.

Oferty mogą składać kluby sportowe (m.in. UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną), które na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzą działalność sportową.  

Pliki do pobrania