Rzecznik Praw Konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Anna Juszczyszyn-Sroka od 01.08.2014 r. zajmuje się poradnictwem dla mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz Miasta Wałbrzycha.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałbrzychu znajduje się w Starostwie Powiatowym Al. Wyzwolenia 24 (pokój 26) w Wałbrzychu tel. 74 846 05 22.

Informacje można również uzyskać pod adresem poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@powiatwalbrzyski.pl.

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą, za wyjątkiem e-maili z podpisem elektronicznym, jak również poprzez system ePUAP.

Do zadań Powiatowego Recznika Konsumentów należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i pomcy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Posiada też możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów za ich zgodą do toczącego sie postępowania w sprawach o ochronę ich interesów. Jest też oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 - przeczytaj koniecznie 

Zakupy świąteczne - jak wybrać odpowiedni prezent? - przeczytaj koniecznie

Otwarcie na potrzeby społeczności ukraińskiej w zakresie poradnictwa konsumenckiego:

 

Infolinia w języku ukraińskim                   22 290 89 16      lub    801 440 220

Konsumenckie Centrum e-Porad:                 uaporady@dlakonsumentow.pl