Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy Państwu, w jaki sposób skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji.

Kto może skorzystać?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy;
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej porady udzielane są przez telefon lub e-mail.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy :

  • Zapisać się pod numerem telefonu: 74 846-05-48 (w godzinach pracy Urzędu)
  • lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail : poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
  • albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/ - przy rejestracji na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu, a także adres e-mail. Na podany numer telefonu oddzwoni do Państwa prawnik (adwokat lub radca prawny)

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski
Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja
Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.