Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r.  dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji odbywać się będą w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA

 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych;
  w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00
  (w miesiącach: styczeń,marzec,maj,lipiec,wrzesień,listopad r.pr. Łukasz Żabski)*
  (w miesiącach: luty,kwiecień,czerwiec,sierpień,październik,grudzień adw. Agnieszka Sikorska)*
  w każdy czwartek w godzinach: 09:00 – 13:00
  (adw. Tomasz Krupa)*
  w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00
  (adw. Katarzyna Koziara)* 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • URZĄD MIEJSKI W BOGUSZOWIE-GORCACH,  pl. Odrodzenia 1, 58 -370 Boguszów-Gorce
  W każdy czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30
  (w miesiącach: styczeń,marzec,maj,lipiec,wrzesień,listopad r.pr.Agnieszka Bąk)*
  (w miesiącach: luty,kwiecień,czerwiec,sierpień,październik,grudzień adw. Katarzyna Stuchły)*
  W każdy piątek w godzinach: 10:00 – 14:00
  (w miesiącach: styczeń,marzec,maj,lipiec,wrzesień,listopad r.pr. Agata Czyż)*
  (w miesiącach: luty,kwiecień,czerwiec,sierpień,październik,grudzień adw. Przemysław Sulima)*

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 • Centrum Usług Społecznych
  ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój;
  w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00
  (Doradca Obywatelski – Karol Leśniewski)* 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 • Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój;
  w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 – 13:00;
  (Doradca Obywatelski – Karol Leśniewski)* 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • Biblioteka Centrum Kultury Czarny Bór, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór;
  w każdy poniedziałek w godzinach: 10:00 – 14:00;
  (w miesiącach: styczeń,marzec,maj,lipiec,wrzesień,listopad r.pr. Norbert Głąb)*
  (w miesiącach: luty,kwiecień,czerwiec,sierpień,październik,grudzień adw. Natalia Pasternak)* 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA

 • Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca;
  w każdą środę w godzinach: 11:00 – 15:00;
  (adw. Katarzyna Koziara)*

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • Klub Seniora Stare Bogaczowice, ul. Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice;
  W każdą środę w godzinach: 12:00 – 16:00.
  (w miesiącach: styczeń,marzec,maj,lipiec,wrzesień,listopad r.pr. Marcin Solski)*
  (w miesiącach: luty,kwiecień,czerwiec,sierpień,październik,grudzień adw. Maciej Niziński)*
  Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacja – adwokaci oraz doradcy obywatelscy ze Stowarzyszenia „SURSUM CORDA”;
  Nieodpłatna Pomoc Prawna – adwokaci oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych.

·       wyżej wymienieni prawnicy mogą na dyżur wyznaczyć zastępcę.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 • Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w godzinach pracy urzędu)
 • lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
 • albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stacjonarnie w Punkcie, składa pisemne oświadczenie, że nie jestw stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Załącznik nr 1 Oświadczenie do pobrania poniżej.

Przypominamy Państwu, w jaki sposób skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji.

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy;

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja - Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dyżur specjalistyczny:

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne umożliwiając osobom fizycznym - za pomocą środków porozumiewania się na odległość - uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Po uzyskaniu porady:

Po uzyskaniu porady można wyrazić opinię dotyczącą udzielonej porady. Wypełnienie przez osobę uprawnioną KARTY B , w tym podanie numeru telefonu  jest dobrowolne. Po wypełnieniu ankiety, osoba uprawniona osobiście umieszcza część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce opisanej "OPINIE" znajdującej się w punkcie lub przekazuje ankietę drogą elektroniczną na adres poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub sekretariat@powiatwalbrzyski.pl

Załącznik nr 2 „Karta pomocy B” do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania