Rozlicz PIT w powiecie wałbrzyskim
Opublikowano 27 grudnia 2021

Powiat Wałbrzyski przyłączył się do projektu „Wspieraj lokalnie”.

Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”:

- wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP (organizacji pożytku publicznego);

- udostępniamy i ułatwiamy dostęp do listy OPP z terenu powiatu wałbrzyskiego, przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy

- oferujemy pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają Naszym mieszkańcom;

- dzięki liście organizacji z Naszego regionu, mają Państwo ułatwiony dostęp i decyzję do przekazania 1%.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez www.iwop.pl Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zachęcamy do skorzystania z poniższego programu do rozliczania deklaracji PIT i przekazania swojego 1 % dla organizacji z powiatu wałbrzyskiego.

 

Rozlicz PIT w powiecie wałbrzyskim
„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.