Aktualności

Kalendarz 27 listopada 2023
Mikołajki 2023
Unia Europejska 09 listopada 2023
Platforma e-usług administracji publicznej
Platforma e-usług administracji publicznej

Powiat Wałbrzyski pozyskał 1 629 229,49 PLN z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych.

NGO Organizacje pozarządowe 26 października 2023
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2024 roku.