Aktualności

Aktualności 19 września 2023
Dofinansowanie dla OSP Walim
Dofinansowanie dla OSP Walim

OSP Walim otrzymało od Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na zakup lekkiego samochody ratowniczo - gaśniczego.

NGO Organizacje pozarządowe 18 września 2023
Konkurs
Konkurs "Społecznik Roku"

Zaproszenie do udziału w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku".

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Program współpracy na rok 2024
Program współpracy na rok 2024

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Oferta realizacji zadania publicznego Warsztaty z samoobrony
Oferta realizacji zadania publicznego Warsztaty z samoobrony

Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, Drożdżyńskiego 15 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty z samoobrony” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Oferta realizacji zadania publicznego Nieodkryty Powiat Wałbrzyski
Oferta realizacji zadania publicznego Nieodkryty Powiat Wałbrzyski

Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Nieodkryty Powiat Wałbrzyski” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.