Komunikaty Starosty

Komunikaty Starosty 22 kwietnia 2021
II ustny przetarg nieograniczony - Golińsk, gm Mieroszów
II ustny przetarg nieograniczony - Golińsk, gm Mieroszów

Starosta Wałbrzyski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Golińsku gm. Mieroszów.

Komunikaty Starosty 20 kwietnia 2021
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do lat trzech, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Walimiu.

Komunikaty Starosty 19 kwietnia 2021
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą wod-kan i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu.

Komunikaty Starosty 26 lutego 2021
Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Decyzja Starosty Wałbrzyskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, znak ZAB.6853.13.2020 z dnia 26.02.2021r. zezwalająca na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Komunikaty Starosty 18 lutego 2021
Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja Starosty Wałbrzyskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, znak ZAB.6853.13.2020 z dnia 18.02.2021r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.