Ustalenia granic działek ewidencyjnych
Opublikowano 02 września 2022

Na podstawie § 32 ust.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1390), informuję o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w:

Obrębie ewidencyjnym: 0005 - Niedźwiedzica
Jednostka ewidencyjna: 022108_2 Walim

Pliki do pobrania