I ustny przetarg ograniczony
Opublikowano 17 sierpnia 2022

Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - działka nr 310, obręb Jugowice, gmina Walim.

Pliki do pobrania