Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej
Opublikowano 08 stycznia 2024

08 stycznia 2024

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie:

Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej.

Wartość zadania: 3 338 203,75 zł

Wysokość dofinansowania: 2 945 000,00 zł

Wkład własny: 393 203,75 zł

Przebudowa trzech obiektów mostowych: Nr JNI 01013306 w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Kolce, gm. Głuszyca, Nr JNI 35016973 w ciągu drogi powiatowej Nr 3339D w miejscowości Sierpnica, Nr JNI 01013296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D  w miejscowości Glinno, gm. Walim. Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy warunków techniczno-użytkowych obejmujących m.in.: konstrukcje nośną, poszerzenia jezdni wraz z najazdami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi.