Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór
Opublikowano 22 marca 2024

22 marca 2024

Przebudowa obiektu mostowego w celu poprawy warunków techniczno-użytkowych obejmujących m.in. konstrukcję nośną, poszerzenia jezdni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi.