Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D
Opublikowano 03 listopada 2022

03 listopada 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach

Przebudowa drogi na odcinku 0,766 km w zakresie przebudowy i wzmocnienia istniejącej konstrukcji bitumicznej jezdni, wymiana istniejącego obramowania z krawężników, wykonanie chodników z kostki betonowej, remont poboczy, remont elementów systemu odwodnienia drogi wraz z przepustami, roboty towarzyszące.

 

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość robót – 2 237 664,20 zł

Kwota promesy Polski Ład – 2 125 780,99 zł