Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej
Opublikowano 24 listopada 2022

24 listopada 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej – od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszyca

Przebudowa drogi na odcinku 1,420 km w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, urządzeń odwadniających, zjazdów na posesję wraz z przepustami, regulacja rowów i pobocza, remont muru oporowego z kamienia, wzmocnienie skarpy drogi, roboty towarzyszące.

Wartość robót: 1 600 190,27 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych: 1 520 180,75 zł