Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej
Opublikowano 14 listopada 2022

14 listopada 2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 gm. Mieroszów

Przebudowa drogi na odcinku 1,311 km w zakresie przebudowy i wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi z zastosowaniem siatki zbrojeniowej, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni drogi, zjazdów oraz poboczy,  regulacja systemu odwodnienia, remont ścieku z kostki granitowej oraz remont przepustów,  roboty towarzyszące.

Wartość robót: 2 073 971,27 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 1 970 272,70 zł