Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II
Opublikowano 22 marca 2024

22 marca 2024

Modernizacja odcinków dróg powiatowych Nr 3393D, 3367D, 3376D, 3377D, 3374D na łącznym odcinku ok. 4 km, polegających na wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni, umocnieniu poboczy, roboty towarzyszące.