Modernizacja dróg powiatowych
Opublikowano 26 listopada 2023

Modernizacja odcinków dróg powiatowych Nr 3376D, 3375D,3370D, 3395D, 3394D, 3367D, 3365D, 3362D, 3373D, 3369D, 3385D, droga powiatowa Unisław Śl. – Głuszyca, na łącznym odcinku ok. 12 km, polegających na wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni, umocnieniu poboczy wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Wartość zadania: 5.437.534,33 zł

Zakończenie zadania: 06.09.2023 r.

 

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4 749 900,00 zł

Wkład własny: 687 634,33 zł