Trwa III edycja Konkursu „Razem dla Seniorów”
Opublikowano 28 marca 2024

Do 30 kwietnia 2024 r. instytucje, organizacje, osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zgłaszać swoje rekomendacje w konkursie pn. „Razem dla Seniorów”.

Konkurs został zainicjowany przez Pierwszą Damę z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r. i odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Promuje on i nagradza najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza rekomendacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub zgłoszenia pisemnego, zawierającego następujące dane: nazwa zgłaszającego rekomendację, nazwa kandydata, dane kontaktowe, opis działalności na rzecz osób starszych wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody, zgoda kandydata na udział w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunku w celach promocji konkursu i jego realizacji (w załączeniu link do strony);

Szczegółowe pytania dotyczące konkursu „Razem dla Seniorów” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 28 18 lub 22 695 21 19, 22 695 21 59, e-mail: dialog@prezydent.pl.

Adres korespondencyjny:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju

00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10

z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”

 

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla--seniorow/iii-edycja