Zamiast kredytu - oszczędności
Opublikowano 02 lutego 2024

02 lutego 2024

Dzięki prowadzeniu oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej, z zaoszczędzonych i wolnych środków Powiat Wałbrzyski zrealizuje w 2024 roku dodatkowe zadania na łączną kwotę 9 904 228,24 złotych.  Rada Powiatu Wałbrzyskiego przyjęła dzisiaj uchwałę w tej sprawie.

Zmiany w budżecie przyjęte zostały jednogłośnie. – Dzięki przemyślanej, zaplanowanej i realizowanej od początku kadencji strategii inwestycyjno-rozwojowej, dzisiaj możemy wykonać dodatkowe zadania na blisko 5 milionów złotych. Będzie to m.in.:  zakup ciągnika, koparko-ładowarki i samochodu brygadowego czy 2 kosiarek na wysięgniku, które przekazane będą na potrzeby naszej bazy w Walimiu. To także modernizacja awaryjnego systemu zasilania dla Starostwa Powiatowego oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle, przebudowa linii zasilających oraz zakup agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia dostaw prądu dla tych jednostek. W tym roku poprawimy przestrzeń publiczną – zbudujemy windę w budynku starostwa. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy 550 tysięcy złotych z PFRON-u. Wsparcie otrzyma także każda jednostka OSP działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - po 15 tysięcy oraz dla jednostek nie będących w tym systemie – po 10 tysięcy złotych. Razem będzie to kwota 215 tysięcy złotych – wylicza Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego. Zaoszczędzone środki pozwolą również przeprowadzić modernizację zakupionych w 2023 roku od gminy, budynków w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Bocznej, wymienić 24-letni piec ogrzewania dla domów dziecka Catharina i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, przeprowadzić remont ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu oraz kuchni i remont kapitalny wnętrza Domu Dziecka w Jedlinie- Zdroju przy ulicy Kłodzkiej.

Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli także uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania 3 zadań: utwardzenia poboczy -  etap II przy ulicy Sudeckiej w Łomnicy, budowy chodnika w Dziećmorowicach i chodnika przy drodze Powiatowej w Nowych Bogaczowicach. Każda z inwestycji została wsparta przez Powiat Wałbrzyski kwotą po 60 tysięcy złotych.