Za życiem 2023
Opublikowano 21 czerwca 2023

21 czerwca 2023

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzychu pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM”
OFERUJEMY ZATEM:
Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Powiecie Wałbrzyskim. Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomocy ze strony Państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
DROGI RODZICU !

Jeśli twoje dziecko korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce, to możesz skorzystać z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami. Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka bezpłatne zajęcia ze specjalistami oraz usługi fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów .Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form wielofunkcyjnej pomocy .Zapewniamy konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka .Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2022roku do 31.12.2026 roku.
Po pomoc można się zgłosić:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu
miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
Szczegółowych informacji udziela sekretariat PowPowiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznad nr 74 84 23 194, 797 984 251
Dyrektor: 518-787-925

 

https://pppp.walbrzych.pl/