XX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 07 stycznia 2021

XX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 14:15 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.) obradowanie Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w trybie zdalnym.