Wsparcie na dofinansowanie zadań publicznych
Opublikowano 17 lutego 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr 228/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2021 roku, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyznał wsparcie w formie dotacji:

  • z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 12 tyś zł.
  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 52 tyś 400 zł
  • z zakresu turystyki i krajoznawstwa na kwotę 12 tyś zł
  • z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej na kwotę 10 tyś zł.

Pliki do pobrania