Wnioski na prace przy zabytkach
Opublikowano 22 lutego 2023

22 lutego 2023

Można składać wnioski dotacyjne na prace konserwatorskie przy zabytkach w 2023 roku
Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków Powiatu Wałbrzyskiego na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 31 marca 2023 r. złożyć wniosek, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XI/8/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., określającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
Treść uchwały wraz z wnioskiem i oświadczeniem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu:
https://bip.powiatwalbrzyski.pl/.../148/uchwala-nr-xi-8-2020
Ocena złożonego wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych materiałów. Analizowane będą: projekt prac, dokumentacja fotograficzna (najlepiej w formie elektronicznej) oraz szczegółowy kosztorys zawierający wycenę prac obliczoną na podstawie obowiązujących norm.