Stypendia sportowe
Opublikowano 31 grudnia 2021

31 grudnia 2021

Stypendium może otrzymać zawodnik, który:

 1. posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
 2. spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub
  2. jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego.
 3. osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:
  1. zajął miejsce od I do V w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 4. zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem;

 Osiągnięcia sportowe  muszą zostać potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy.

 Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach:

 1. Najlepszy Młody Sportowiec – junior,
 2. Najlepszy Sportowiec – senior,
 3. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,
 4. Najlepszy Trener,
 5. Najlepszy Działacz Sportowy.

 Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która:

 1. wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności wspomaga działania zawodników, trenerów, współorganizuje zawody sportowe, stosuje wartości "fair-play" w sporcie, ma długoletni, twórczy wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, lub
 2. osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym:
  1. międzynarodowym- zajęcie miejsca od 1 do 10,
  2. krajowym- zajęcie miejsca od 1 do 6,
  3. wojewódzkim- zajęcie miejsca od 1 do 3. 3.

Pliki do pobrania