Sesja nadzwyczajna Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 07 czerwca 2022

07 czerwca 2022

W związku z otrzymanym wsparciem z Rządowego Programu Polski Ład odbyła się  sesja nadzwyczajna Powiatu Wałbrzyskiego aby wprowadzić otrzymane środki do budżetu Powiatu. Powiat wałbrzyski inwestuje w trzy zadania:
Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej :
1) przebudowa obiektu mostowego JNI 01013306 w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w miejscowości Kolce (świetlica),
2) przebudowa obiektu mostowego JNI 35016973 w ciągu drogi powiatowej nr 3339 D w miejscowości Sierpnica w kierunku Bartnicy oraz remont nawierzchni jezdni od skrzyżowania do granicy powiatu,
3) przebudowa obiektu mostowego JNI01013296 w ciągu drogi powiatowej nr 3373 D w miejscowości Glinno (kościół).
Modernizacja odcinków dróg powiatowych:
1) droga powiatowa 3376D odcinek Walim Górna Kolonia (odcinek o długości około 640 m),
2) droga powiatowa 3375D odcinek Nowa Kolonia – krzyż (odcinek o długości około 764 m),
3) droga powiatowa 3376D ul. Wiejska w Walimiu (odcinek o długości około 675 m),
4) droga powiatowa 3370D przez wieś Podlesie (odcinek o długości około 1 124 m),
5) droga powiatowa 3395D Cieszów (odcinek o długości około 439 m),
6) droga powiatowa 3394D Cieszów (odcinek o długości około 1 992 m)
7) droga powiatowa 3367D odcinek Czarny Bór – Grzędy (odcinek o długości około 218 m),