Sesja nadzwyczajna
Opublikowano 06 września 2021

06 września 2021

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Wałbrzyskiego zwołana została na wniosek radnych z Klubu Dialog, Współpraca , Działanie. Tematem przewodnim było odwołanie z e stanowiska dotychczasowej dyrektor szpitala im. A. Sokołowskiego. Radni postanowili wystąpić do zarządu Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o przywrócenie na stanowisko dyrektora szpitala Pani Marioli Dudziak. Gościł na sesji również Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, który przedstawił funkcjonowanie szpitala w ostatniej dekadzie a w szczególności w okresie pandemii spowodowanej wirusem Sars-COV-2. Prezydent poparł wniosek Radnych Powiatu Wałbrzyskiego.
W dalszej części Radni rozpatrywali uchwały wprowadzające zmiany w budżecie Powiatu spowodowane koniecznością wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Naprawy wymaga podjazd do budynku domu dziecka " Jedlina 1”. Radni nie zgłosili sprzeciwu i poparli proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany.