Nabór wniosków o Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
Opublikowano 08 września 2019

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zespołową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:
 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji,
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej,
 3. edukacji kulturalnej,
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem,
 5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami,
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. instytucje kultury,
 3. szkoły wyższe,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki,
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana,
 3. uzasadnienie wniosku,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, nagrody zespołowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXIV.32.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Kontakt:

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty -  tel. 74 84 60 627.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.