Rodzinna piecza zastępcza
Opublikowano 03 marca 2021

03 marca 2021

Powiat Wałbrzyski prowadzi kampanię informacyjną " Jednym Głosem", której celem jest spójna promocja pomocy społecznej i oferty edukacyjnej w powiecie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami rodzinnej pieczy zastępczej i rozważenia możliwości uzyskania statusu rodziny zastępczej.
Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, którym w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, bądź zostali jej pozbawieni.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
- RODZINA ZASTĘPCZA:
spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca
w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka, niezawodowa, którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący osobami spokrewnionymi z dzieckiem (zupełnie obce).
- RODZINNY DOM DZIECKA.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
http://pcpr.walbrzych.pl/rodzinna-piecza-zastepcza,31,pl