Rodzicielstwo zastępcze
Opublikowano 07 czerwca 2022

07 czerwca 2022

Podczas  konferencji pn. „ Uwarunkowania genetyczne oraz ich wpływ na dziecko w pieczy zastępczej” zorganizowanej dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wałbrzyskiego, Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski i  Kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu wspólnie podziękowali Rodzinom Zastępczym za ich nieoceniona pracę wkładaną w opiekę nad dziećmi, którym z różnych powodów nie jest dane dorastać w domu rodzinnym. Do grona rodziców zastępczych pomału dołączają nowe osoby, co nas bardzo cieszy. Chcielibyśmy  dojść do sytuacji, w której każde dziecko wychowuje się w domu rodzinnym a jeżeli nie może być to rodzinny dom to niech to będzie rodzina zastępcza a nie dom dziecka. Dziękujemy wszystkim Rodzicom Zastępczym za odwagę, wytrwałość, cierpliwość i ogromne serca.