Robimy łącznik Rzeczka-Sierpnica
Opublikowano 27 listopada 2023

27 listopada 2023

Trwa budowa ściany oporowej w ramach zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w Rzeczce wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”.
To I etap prac, który kosztować będzie 297278,33 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Powiatu, a roboty zakończą się w grudniu tego roku.
W 2024 roku prace na tym odcinku będą kontynuowane. Wówczas zmodernizowany zostanie około kilometrowy fragment drogi. Na realizację II etapu Powiat Wałbrzyski pozyskał dofinansowanie w wysokości 1470000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.