Remont w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Opublikowano 27 lipca 2021

27 lipca 2021

Zakończyły się prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9.
Zakres prac obejmował :
- Rozebranie istniejących studzienek ściekowych, rozebranie istniejących elementów opaski betonowej, wykonanie wykopów pionowych przy istniejących fundamentach , oczyszczenie powierzchni murów kamiennych i ceglanych fundamentów.
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych poprzez uszczelnienie masą uszczelniającą , docieplenie ścian płytami styropianowymi, zabezpieczenie ścian fundamentów folią kubełkową
- Wykonanie drenażu opaskowego poprzez ułożenie drenażu z rur perforowanych fi 110 mm w zasypce z żwiru pukanego wraz z studzienką kanalizacyjną i odprowadzenie kanałem rurowy z rur PCV fi 160 mm do istniejącej studzienki burzowej , ułożenie obrzeży trawnikowych wzdłuż wykonanej zasypki żwirowej.
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej poprzez ułożenie kanału rurowej fi 160 mm w zasypce z piasku wraz z studzienką rewizyjną z PCV fi 315 mm , wpięcie istniejących rur spustowych odwodnienia dachu wraz z wstawieniem czyszczaków na pionach , odprowadzenie kanalizacji deszczowej rurami fi 160 mm do istniejącej studzienki burzowej wraz z uszczelnieniem wpięcia ,
- Wartość odebranych robót wyniosła 49 999,99 zł brutto.