Remont mostu!!!
Opublikowano 22 lutego 2023

Prośba o udostępnianie!!!
Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Walim, Glinno i Michałkowa.
Od dnia 01 marca 2023r rozpocznie się planowana przebudowa mostu na drodze powiatowej w miejscowości Glinno gmina Walim (obok kościoła). Na czas wykonania robót związanych z wymianą konstrukcji nośnej mostu planowany jest objazd drogami powiatowymi 3375D oraz 3376D. Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie przez obiekt wytyczonymi trasami oraz kładką dla pieszych wykonanymi przez wykonawcę robót tj. PUPiH COM-D SP. Z o.o.- Lider Konsorcjum. Utudnienia potrwają do dnia 19.11.2023r