Remont drogi 380
Opublikowano 21 maja 2021

21 maja 2021

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski i Burmistrz Głuszycy Roman Głód, odbyli spotkanie robocze o planowanym, II etapie remontu, byłej drogi wojewódzkiej 380. Droga jak wszyscy wiemy jest w katastrofalnym stanie technicznym ale Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zawarł już w 2020 roku umowę z wykonawcą na realizację remontu przedmiotowej drogi w technologii zaprojektuj – wybuduj. Zgodnie z umowa prace remontowe mają się zakończyć 31sierpnia 2021r.
Etap III –Głuszyca - Grzmiąca będzie realizowany dopiero po zakończeniu prac przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, które mają w planach wymianę instalacji na tym odcinku drogi.
Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na fakt, że do zakończenia robót na przedmiotowym odcinku drogi trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami. Na chwile obecną jest to plac budowy i wykonywanie napraw cząstkowych przed położeniem nowej nawierzchni nie znajduje uzasadnienia.