Radni przyjęli Strategię Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030
Opublikowano 25 lutego 2021

Na XXI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego radni przyjęli Strategię Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030, Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023, Powiatową Strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu wałbrzyskiego na lata 2021-2030, Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-2030. Podjęto uchwały o wspólnej realizacji budowy chodników w gminach: Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej 3464D, etap III, Boguszów- Gorce ul. Kosynierów, Walim w miejscowości Dziećmorowice.

Decyzja Radnych Gmina Walim przejęła od Powiatu zadania z zakresu zimowego utrzymania chodników, pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy i czyszczenia rowów przydrożnych na terenie gminy. Udzielono pomocy finansowej gminie Mieroszów i Szczawno - Zdrój.

Rozpoczyna się również kwalifikacja wojskowa w związku z czym Radni wyrazili zgodę na przejęcie przez Powiat niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.

Radni podnieśli wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz zapoznali się ze sprawozdaniami z prac komisji Rady.