Przetarg na remont ulic; Dworcowej i Sportowej w Mieroszowie ogłoszony!
Opublikowano 07 lipca 2021

07 lipca 2021

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulic Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie. Zakres prac obejmuje miedzy innymi:
- obsługę geodezyjną,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem oznakowania w terenie,
- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- elementy ulic i roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Dróg.
Planowana inwestycja obejmuje dwa etapy i realizowana będzie do 12 m-cy.
I etap 2021- obejmuje roboty na ulicy dworcowej bez ułożenia warstwy ścieralnej jezdni;
II etap 2022 – nastąpi po wybudowaniu przez Gminę Mieroszów kanalizacji sanitarnej i będzie obejmował pozostałe roboty w tym ulice Sportowa do wiaduktu kolejowego.
źródło zdjęcia ; https://www.google.com/.../data=!3m6!1e1!3m4!1s5tM6Lq...