Prawie koniec remontu DW 380
Opublikowano 11 lipca 2023

11 lipca 2023

Poseł Marcin Gwóźdź, który uczestniczył w III Sudeckie Forum Inicjatyw w Głuszycy, wspólnie ze Starostą Krzysztofem Kwiatkowskim i Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem, odwiedzili inwestycje realizowane przez Powiat Wałbrzyski dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Jedną z inwestycji był kolejny etap modernizacji byłej drogi wojewódzkiej DW 380 prowadzącej z Głuszycy do Grzmiącej. Jeszcze trzy lata temu droga wzbudzała wiele emocji, tak wśród mieszkańców Głuszycy jak i wśród radnych opozycji. Po bataliach, w tym sądowych, stoczonych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei oraz Zarządem Województwa Dolnośląskiego, oba zarządy wypracowały kompromis i dzisiaj możemy się pochwalić kolejnym etapem wyremontowanej drogi. Zakończone zostały prace bitumiczne na najbardziej zniszczonym odcinku ok. 300 metrów bieżących. Dzięki środkom pozyskanym z Polskiego Ładu jeszcze w 2023 roku pojedziemy po nowej nawierzchni na całym 9,5 kilometrowym odcinku z Głuszycy do Unisławia Śląskiego. Poseł Marcin Gwóźdź, jak i pozostali parlamentarzyści koalicji rządowej, żywo interesują się sposobem wydatkowania przez samorządy środków pochodzących z rządowego dofinasowania. Wykorzystanie tych środków to poprawa jakości życia mieszkańców i turystów. Dla lokalnego samorządu min. burmistrza Romana Głoda , remont byłej drogi wojewódzkiej DW 380 był kluczową inwestycją, o którą zabiegał od  lat. Dzięki działaniom Powiatu Wałbrzyskiego to co było niemożliwe przez kilkadziesiąt lat, stało się faktem w trzy lata. Zatem kolejny punkt zapalny na mapie powiatu wałbrzyskiego wkrótce przejdzie do historii.