Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Opublikowano 13 października 2023

13 października 2023

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej przyniosły moc życzeń i wyróżnień dla kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zajmujących się oświatą. Zarząd Powiatu wyróżnił czterech dyrektorów przyznając im nagrodę Starosty Wałbrzyskiego, natomiast dyrektorzy swoją nagrodę przyznali ogromnej liczbie nauczycieli doceniając ich zaangażowanie w powierzone obowiązki i odnoszone sukcesy przez uczniów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Kuratorium Oświaty reprezentowała pani Beata Obrzut z wizytator Delegatury Ko w Wałbrzychu a związki zawodowego pani Magdalena Szczurowska Przewodnicząca NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty i Wychowania. Członkowie Zarządu Powiatu Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Mirosław Potapowicz wraz z panią Patrycją Kubat – Skarbnikiem złożyli wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia, podziękowali za wkład pracy w rozwój powiatowej oświaty i wychowanie młodzieży.

Pliki do pobrania