Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Opublikowano 23 maja 2023

23 maja 2023

Na dzisiejszym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy opiniowaliśmy sprawozdanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2022r.

Na koniec grudnia 2022r., stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim wynosiła 12,5 % i ma tendencje malejącą. Niepokojącym zjawiskiem może być spadek ilości ofert wolnych miejsc pracy. Spadek wynosi ok. 300 ofert w zestawieniu z okresem 2021.

W ramach środków na promocje zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył kwotę 17 706,20 tyś. zł. Najwięcej środków na aktywizację bezrobotnych przeznaczono na roboty publiczne 2 993 650zł., staże zawodowe  1 291 000, 77 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 501 000, 35 zł. W sumie wsparciem objęto 746 osób. W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie uzyskały 132 osoby, zaktywizowano 457 osób w ramach staży, 19 osób skorzystało ze wsparcia bon na zasiedlenie a kolejne 303 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych i 242 osoby pracowały w ramach porozumień na prace społeczno – użyteczne.

Poradnictwem zawodowym objęto w 2022r., 1029 osób.