Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opublikowano 26 kwietnia 2021

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu, sala konferencyjna nr 206.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Leonard Górski