Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
Opublikowano 09 grudnia 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu, sala konferencyjna nr 206.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.) obradowanie Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w trybie zdalnym.