Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Opublikowano 21 grudnia 2020

21 grudnia 2020

Dzisiejsze spotkanie zdominowały tematy poświęcone kontroli przestrzegania obostrzeń mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.,­ sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu wałbrzyskiego, przygotowanie zarządców dróg do prowadzenia działań w przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków pogodowych,­ bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, zagrożenie pożarowe,­ zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi zwierząt,­ bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas przerwy świąteczno – noworocznej oraz ferii zimowych.

Omawialiśmy również funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wałbrzyskiego związanego ze zmianą stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego.