Podziękowania od 12- stki
Opublikowano 26 października 2021

26 października 2021

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Frankowska za zaangażowanie w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży została wyróżniona przez Dowódcę 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej pamiątkowym tablo z herbem 12 SDZ 
Wyrażamy ogromną nadzieję na dalsze owocne współdziałanie pomiędzy 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną a Powiatem Wałbrzyskim