Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG
Opublikowano 24 października 2017

Związek Powiatów województwa dolnośląskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG".

PEUG polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W programie biorą udział dwadzieścia trzy powiaty z Dolnego Śląska - w tym powiat wałbrzyski.