Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych
Opublikowano 14 grudnia 2020

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:
- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )
- Program Erasmus+: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),
- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )
- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Pliki do pobrania