Oferta Ludowego Zespołu Sportowego ?Joker? Jaczków z siedziba w Czarnym Borze
Opublikowano 06 lipca 2021

Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków z siedziba w Czarnym Borze, złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kolarstwa szosowego i górskiego wśród dzieci i młodzieży z powiatu wałbrzyskiego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 13 lipca 2021 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Pliki do pobrania