Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów
Opublikowano 25 kwietnia 2024

Jakich pojazdów dotyczy wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów?

Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu dotyczy tych decyzji, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r. w zakresie pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego oraz nieposiadających ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat. Zasada ta nie dotyczy pojazdów, które nie muszą przechodzić badań technicznych czyli np. niektórych pojazdów zabytkowych.

Co oznacza, że mojego pojazdu nie ma w wykazie?

Jeśli po wprowadzeniu poprawnego numeru rejestracyjnego otrzymałeś informację, że Twojego pojazdu nie ma w wykazie, oznacza to, że decyzja Twojego pojazdu nie została wygaszona i pojazd nadal jest zarejestrowany.

Co oznacza, że mój pojazd znajduje się w wykazie?

Jeśli po wprowadzeniu poprawnego numeru rejestracyjnego otrzymałeś informację, że Twój pojazd jest wykazie, oznacza to, że z dniem 10 czerwca 2024r. decyzja o jego rejestracji zostaje wygaszona i nie można się nim poruszać.

Co zrobić jeśli mój pojazd znajduje się w wykazie?

Jeśli Twój pojazd znajduje się w wykazie pojazdów mimo, że posiada lub w ciągu ostatnich 10 lat posiadał ubezpieczenie OC oraz badanie techniczne pojazdu (jeżeli dotyczy) zwróć się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnij brak przekazania danych. W przypadku gdy możesz udokumentować, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się na wykazie zgłoś rozbieżności na adres mailowy: cepik@cyfra.gov.pl.

Co mogę zrobić, jeśli mój pojazd zasadnie jest w wykazie, ale nie chcę aby decyzja o rejestracji została wygaszona?

W takim przypadku do dnia 9 czerwca 2024r. zrób badanie techniczne pojazdu i wykup ubezpieczenie OC. Wówczas pojazd na dzień 10 czerwca 2024r. nie będzie kwalifikował się do wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdu i jego decyzja nie zostanie wygaszona.
**

Co zrobić, jeśli zorientowałem się po 10 czerwca 2024r., że decyzja o rejestracji mojego pojazdu została wygaszona, a nie powinna?

W przypadku błędnego wygaszenia decyzji rejestracji zgłoś to na adres mailowy: cepik@cyfra.gov.pl. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia, po stronie CEPiKu zostanie wykonane administracyjne anulowanie operacji wygaszenia rejestracji.

Czy po wygaszeniu decyzji będę mógł jeszcze kiedyś ponownie zarejestrować pojazd?

Tak. Przepisy zezwalają na powtórne zarejestrowanie pojazdu. Przed rejestracją będziesz musiał zrobić badanie techniczne i ubezpieczyć pojazd, jeśli pojazd ma niezgodne z aktualnym wzorem tablice rejestracyjne, będziesz musiał je wymienić.

Jaka jest podstawa prawna wygaszenia decyzji o rejestracji?

Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (DZ. U. 2023 r. poz. 1394).

Jak sprawdzić czy na liście znajduje się mój pojazd?

Najpierw upewnij się, że w Twoim komputerze jest zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, który jest potrzebny do otwierania i drukowania plików PDF. Po otwarciu dokumentu wciśnij Ctrl+F i wpisz numer rejestracyjny.

Pliki do pobrania