Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy
Opublikowano 11 lutego 2021

11 lutego 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju, na posiedzeniu stacjonarnym w Starostwie Powiatowym obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Tematem posiedzenia były sprawy dotyczące racjonalności gospodarowania środkami z Funduszu Pracy w 2020r., przeznaczonych na finansowanie promocji zatrudnienia, zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków z tego samego źródła na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2021r., zaopiniowanie planowanych do realizacji w br., usług szkoleniowych oraz zaopiniowanie wniosków o umorzenie świadczeń z Funduszy Pracy.

W tym roku dofinansowane zostaną indywidualne formy doskonalenia i kształcenia bezrobotnych, realizowane będą staże dla osób poszukujących pracy, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne.

Szczegóły o formach wsparcia znajdziecie Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.
https://walbrzych.praca.gov.pl/