Newralgiczna droga oddana do uzytku
Opublikowano 20 października 2021

20 października 2021

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko, Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem, Burmistrzem Mieroszowa Andrzejem Lipińskim, Komendantem KMP w Wałbrzychu Krzysztofem Lewandowskim oraz radnymi Powiatu Wałbrzyskiego Markiem Masiukiem, Stanisławem Skrzyniarzem, Ewą Dorosz i Jarosławem Buzarewiczem otworzyli oficjalnie strategiczną dla powiatu wałbrzyskiego drogę relacji Grzmiąca – Rybnica Leśna.
Całkowita długość przebudowanego odcinka to 2,6 km a zakres wykonanych prac to min.
wykonanie dokumentacji projektowej, ułożenie nowych warstw bitumicznych jezdni (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) w sumie 13 400 m2, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek bitumicznych na zjazdach, umocnienie poboczy mieszanką kamienną wraz ze skropieniem emulsją i zamiałowaniem materiałem koloru jasnego o łącznej długości 2 625m2.
Koszt przebudowy wyniósł 990 867,20zł
Wykonawcą robót było Konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. i Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa i Radnym Powiatu Wałbrzyskiego za wsparcie realizowanych przez nas inwestycji.