Nazdwyczajna XXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 19 sierpnia 2021

XXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego zwołana w trybie art. 15 ust 7 na wniosek grupy radnych[1] odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,  przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia stanowiska do  Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Zakończenie Sesji Rady Powiatu.

[1] Ustawa o samorządzie powiatowym art. 15 ust 7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.