Nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego
Opublikowano 06 sierpnia 2021

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zespołową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym stale mieszkającym na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego, na podstawie całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla kultury Powiatu Wałbrzyskiego. Mogą to być np. osoby fizyczne: twórcy, artyści, pracownicy instytucji kultury lub sformalizowane: organizacje pozarządowe, instytucje kultury (biblioteki, teatry, muzea), zespoły twórcze i artystyczne.  

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

1.    instytucje kultury,

2.    wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu wałbrzyskiego,

3.    stowarzyszenia twórcze i kulturalne

Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, nagrody zespołowej do kwoty 5000 zł.

Wniosek o przyznanie nagród, należy składać na wzorze określonym w uchwale NR XXIV/32/2021 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 

Pliki do pobrania